Анализе

2413

АНАЛИЗА БИЦИКЛИСТИЧКИХ И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ СТАЗА НА СРЕМСКОЈ СРАНИ ГРАДА НОВОГ САДА

064-21

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2021. ГОДИНИ

1994-7

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2020

1994-6

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2019

1994-5

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2018

1994-4

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2017

1994-3

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2016

1994-2

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2015

1994-1

СТРАТЕШКА КАРТА БУКЕ ЗА ДЕО НОВОГ САДА -2014

2119

СНИМАЊЕ РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАРКИРАЊЕ И ДЕФИНИСАЊЕ ПОТРЕБНИХ КАПАЦИТЕТА, У СВРХУ ИЗРАДЕ ПГР-а

1838

 СТУДИЈА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА

064-19

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2019. ГОДИНИ

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА