Анализе

2296

АНАЛИЗА МРЕЖЕ ЗЕЛЕНИХ СТАЗА ГРАДА НОВОГ САДА

064-18

 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2018. ГОДИНИ

064-16

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2016. ГОДИНИ

2036

АНАЛИЗА КРОВНИХ ВРТОВА И ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА

1955

УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА НАСЕЉА ШАНГАЈ У НОВОМ САДУ

2089

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА ЗА ПОСЛОВАЊЕ

2067

АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ АЛИБЕГОВЦА

2068

АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ КАМЕНИЧКЕ АДЕ

2069

АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ У НОВОМ САДУ

2070

АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР I У НОВОМ САДУ

1943

СТУДИЈА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

2022

АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ СА УРЕЂЕЊЕМ

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА