Анализе

2084

АНАЛИЗА ЈАВНИХ ГАРАЖА

1887-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-4

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1886-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

2015

АЖУРИРАЊЕ НОСТРАМА

2093

АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ТОАЛЕТЕ У УЖОЈ ЗОНИ ГРАДА НОВОГ САДА

1828

 АКУСТИЧКЕ ЗОНЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

2088

АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И ВРБАС

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА