Анализе

064-17

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2017. ГОДИНИ

064-15

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2015. ГОДИНИ

2084

АНАЛИЗА ЈАВНИХ ГАРАЖА

1887-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-4

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1886-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

2015

АЖУРИРАЊЕ НОСТРАМА

2093

АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ТОАЛЕТЕ У УЖОЈ ЗОНИ ГРАДА НОВОГ САДА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА