Анализе

2072

АНАЛИЗА БРАУНФИЛД И ГРЕЈФИЛД ИЗАБРАНИХ ЛОКАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

064-14

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2014. ГОДИНИ

064-13

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2013. ГОДИНИ

064-12

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ

064-11

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2011. ГОДИНИ

064-10

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2010. ГОДИНИ

1837

Студија обликовања

1825

ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА

1819

СТУДИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1818

АНАЛИЗА СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА ОД УЛИЦЕ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА ДО ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1815

АНАЛИЗА ЈАВНИХ СЛУЖБИ -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1814-1

СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА