Генерални План града Новог Сада

1517

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА НОВОГ САДА

1462

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2021.године - НАМЕНА ПОВРШИНА

1462-14

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМ ГРАДА ВИДОВИ САОБРАЋАЈА КОРИДОРИ, ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

1462-41

ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГРАДА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА