Јавни увид

2538

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ
(локалитет североисточно од Улице Филипа Вишњића)
(од 15.09. до 14.10.2023. године)

2542

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II и др.)
(од 15.09. до 14.10.2023. године)

2587

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а МИШЕЛУКА СА РИБЊАКОМ
(локалитет намењен вишепородичном становању уз Иститутски пут
у Сремској Каменици)
(од 07.09. до 06.10.2023. године)

2491

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ЉЕРМОНТОВОЈ БР. 4)
(од 04.09. до 03.10.2023. године)

2496

НАЦРТ ПГР-а МРЕЖЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА (од 04.09. до 03.10.2023. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА