Јавни увид

2400

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА САЛАЈКЕ ЈУЖНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
(од 23.06. до 22.07.2022. године)

2319

ДЕО НАЦРТА ПДР-а СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ
/поновни јавни увид/ (од 23.06. до 07.07.2022. године)

2487

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Шафариковој број 4)
(од 10.06. до 24.06.2022. године)

2297

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "БЕГЕЧКА ЈАМА" И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "БЕГЕЧКА ЈАМА" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 06.06. до 05.07.2022. године)

2430

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (локалитет на углу улица Радничке и Стражиловске)
(од 06.06. до 05.07.2022. године)

2473

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ
У НОВОМ САДУ (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара)
(од 06.06. до 05.07.2022. године)

2443

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а "ДУНАВСКИ ПАРК" У НОВОМ САДУ (комплекс Дома здравља) (од 01.06. до 30.06.2022. године)

2429

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ПУТА НОВИ САД – РУМЕНКА У НОВОМ САДУ (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155
КО Руменка) (од 30.05. до 28.06.2022. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА