Јавни увид

2482

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића) (од 12.07. до 10.08.2022. године)

2090

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 12.07. до 26.07.2022. године) /поновни јавни увид/

2090-1

НАЦРТ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 12.07. до 26.07.2022. године) /поновни јавни увид/
/ДОДАТНИ ПОДАЦИ/

2400

НАЦРТ ПДР-а ДЕЛА САЛАЈКЕ ЈУЖНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
(од 23.06. до 22.07.2022. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА