Планови детаљне регулације

2353

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

2353

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 39/21)

2364

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БР. 21 И 23), бр. 2.4.2/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2369

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА,МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ДЕС И ДРУГИ), бр. 1.4.8/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2021)

2371

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

2388

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ, КИСАЧКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2021)

2389

ПДР ПОСЛОВАЊА ДУЖ УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.5/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2020)

2393

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ СЕВЕРНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.8/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2396

ПДР ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГРАДСКЕ ГЛАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ,бр. 1.4.2/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2398

ПДР ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У НОВОМ САДУ,бр. 1.4.4/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2399

ПДР-а ПОДРУЧЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈУЖНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА А1 (Е-75) У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2402

ПДР ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ИСТОЧНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2410

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР САЛАЈКЕ (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И РАДОЈА ДОМАНОВИЋА) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 39/21)

2411

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ДОЖА ЂЕРЂА БР. 64-66) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 39/21)

2412

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ДОЖА ЂЕРЂА БР. 42–44), бр. 2.4.3./20
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2416

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића),бр. 1.4.14/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2021)

2428

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ДЕТЕЛИНАРЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВЕ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА, БРАНКА БАЈИЋА И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ И КОПЕРНИКОВЕ),бр. 2.4.6/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2194

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ 3392/40 КО НОВИ САД I) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2078

ИЗМЕНE ДОПУНE ПДР-а „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2016)

1844

ПДР ПРОСТОРА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА