Планови детаљне регулације

2402

ПДР ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ИСТОЧНО ОД БУКОВАЧКОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2410

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР САЛАЈКЕ (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И РАДОЈА ДОМАНОВИЋА) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 39/21)

2411

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ДОЖА ЂЕРЂА БР. 64-66) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 39/21)

2412

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ДОЖА ЂЕРЂА БР. 42–44), бр. 2.4.3./20
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2416

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића),бр. 1.4.14/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2021)

2427

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“), бр. 2.4.8/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2428

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ДЕТЕЛИНАРЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВЕ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА, БРАНКА БАЈИЋА И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ И КОПЕРНИКОВЕ),бр. 2.4.6/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2429

ОДЛУКА О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ПДР-а УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ПУТА
НОВИ САД-РУМЕНКА (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 I 4155 КО Руменка), бр. 2.4.7/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 56/2022)

2430

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2434

ПДР ПОДРУЧЈА ЈУЖНО ОД ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА АЛИБЕГОВЦУ, А ЗАПАДНО ОД ЗАНОШКОГ ПОТОКА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.8/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 65/2022)

2443

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а "ДУНАВСКИ ПАРК" У НОВОМ САДУ
(комплекс Дома здравља), бр. 1.4.14/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2447

ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.10/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2023)

2464

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а АДИЦА У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцелама број 2563/11 и 2564/1 КО Ветерник), бр. 2.4.3/21
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2465

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Сремској број 7), 2.4.4/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2023)

2481

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА "РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ" У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици војвођанских бригада број 11), бр. 2.3.5/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2486

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ (локалитет између улица Паје Радосављевића и професора Грчића), бр 2.4.7/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2487

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Шафариковој бр. 4), бр. 2.4.8/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2504

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ
(због промене стратегије снабдевања топлотном енергијом), бр. 1.4.14/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

1957

ПДР СТАРОР МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.1/12,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 66/2022)

2194

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ 3392/40 КО НОВИ САД I) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА