Планови детаљне регулације

1565

ПДР ДЕЛА ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.30/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр.16/2007)

1564

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2007)

1753

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.18/2008,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 15/2007 и 27/2009)

1552

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.13/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.27/2006)

1550

ПДР ДЕЛА НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.11/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.2/2007)

1549

ПДР ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.24/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2007)

1537

ПДР ПРИСТУПНОГ ПУТА ГРОБЉУ НА АЛИБЕГОВЦУ, бр. 1.4.14/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр.14/2007)

1532

ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА - ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.12/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.16/2007)

1546

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР II" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.17/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.24/2006)

1792

*** ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА – ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.2.4.4/2009, (ИЗМЕНE И ДОПУНЕ),

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2007 и  31/2010)

1529

ПДР ДЕЛА СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.30/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2006)

1545

ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.23/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.6/2006)

1765

*** ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, бр.1.4.25/2008

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/2006 и 48/2009)

2032

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, Бр.1.4.24/15 (Републички завод за здравствено осигурање) (Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

 

1527

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2006)

1512

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "ЗАПАД" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.19/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.13/2006)

1720

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2004,
(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2006 и 51/2010)

1516

ПДР БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.26/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.2/2007)

1526

ПДР БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ У КИСАЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ,

(Сл.лист Града Новог Сада бр.6/2005)

1488

ПДР ЛИМАНА III У НОВОМ САДУ, бр.1.4.19/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.19/2004)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА