Планови детаљне регулације

1328

ПДР ШУМИЦЕ I И II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/2001

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/2003)

1321

РП "НАЈЛОН ПИЈАЦЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2000

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 14/2001 и 12/2003)

1317

РП ПУТА НОВИ САД - ФУТОГ (деоница од Бистрице до Ветерника) У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/1999, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2002 и 12/2003)

1315

РП ПЕТРОВАРАДИН "ЈУГ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2000

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/02 и 17/2003)

1286

РП БЛОКА "БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 14/2000 и 12/2003)

1288

РП ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, бр. 1.4.10/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 8/2001 и 17/2003)

1530

*** ПДР БЛОКА БИБЛИОТЕКЕ "МАТИЦЕ СРПСКЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.11/2003, (ИЗМЕНА И ДОПУНА РП),

(Сл.лист Града Новог Сада бр.14/2000, 12/2003 и 25/2006)

1282

РП РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР I У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.12/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 18/2001 и 12/2003)

1580

*** ПДР РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР I У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.21/2004,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП),

(Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2001, 22/2001, 12/2003 и 26/2007)

1279

РП "КАМЕНИЧКА АДА" У НОВОМ САДУ, бр. 1420/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/2000 и 12/2003)

1269

РП "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.18/98

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2000 и 17/2003)

1267

РП СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "САЈМИШТЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.5.2/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 11/2000 и 12/2003)

1605

*** ПДР ДЕЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "САЈМИШТЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.11/2005, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП), (Сл.лист Града Новог Сада бр.11/2000, 12/2003 и 14/2007)

1253

РП ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, НОВЕ УЛИЦЕ У ПРОДУЖЕТКУ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, СТЕВАНА МОКРАЊЦА, ХАЏИ РУВИМОВЕ И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/98

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/99 и 12/2003)

1452

*** ПДР ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, НОВЕ УЛИЦЕ У ПРОДУЖЕТКУ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, СТЕВАНА МОКРАЊЦА, ХАЏИ РУВИМОВЕ И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ бр. 1.2.4.28/04,

(ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/99, 12/2003 и 19/2004)

1251

РП ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "ИСТОК" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 22/98 и 12/2003)

1237

РП КАМЕНИЧКОГ ПАРКА, бр. 538/93 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 4/98 и 12/2003)

1231

РП ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ОД УЛИЦЕ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА ДО АУТОПУТА Е-75) У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.6/97 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/97 и 12/2003)

1205

РП "ПЕЈИНОВО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 244/92-1.4.12

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/97 и 17/2003)

1197

РП БЛОКОВА "ПЕТРОВАРАДИН IX", бр. 204-1.4.16/94

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/97 и 17/2003)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА