Планови детаљне регулације

2239

ПДР МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2018)

2244

ПДР ПОСЛОВАЊА И ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА ПРОСТОРУ "МАЛИ БЕОГРАД -
- ВЕЛИКИ РИТ I" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.13/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2018)

2254

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а „БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Хиландарској број 3), бр. 2.4.7/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2258

ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2265

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(Локалитет у Радничкој улици број 25), бр. 2.4.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2267

ПДР ВЕТЕРНИЧКЕ РАМПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2268

ПДР КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.4/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2287

ПДР ШУМИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.10/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2291

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.5/18
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2293

ПДР ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.28/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2021)

2294

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
АУТО-ПУТА Е-75 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350), бр. 2.4.2/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2019)

2300

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици војводе Мишића брoj 6), бр. 2.4.3/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2320

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПДР-а КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ , бр. 1.4.12/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2019)

2325

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49), бр. 2.4.4/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 59/2019)

2334

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.13/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 09/2020)

2352

ПДР ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.11/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2364

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БР. 21 И 23), бр. 2.4.2/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2371

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

2388

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ, КИСАЧКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2021)

2389

ПДР ПОСЛОВАЊА ДУЖ УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ,
бр. 1.4.5/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2020)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА