Планови детаљне регулације

1607

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У НОВОМ САДУ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 60/20)


1773

ПДР СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ПЕТРОВАРАДИН ЈУГ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.6./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 71/2016)

2078

ИЗМЕНE ДОПУНE ПДР-а „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2016)

1817

ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 1.4.1./09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

1844

ПДР ПРОСТОРА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013)

1871

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/11
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2013)

1893

ПДР СПОРТСКОГ ПАРКА И ЈУГОИСТОЧНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ САДОВИ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2/12, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

1949

ИЗМЕНА ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.4/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2014)

1980

ПДР ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1977

ИЗМЕНА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, бр 2.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1983

ПДР БУКОВАЧКОГ ПЛАТОА У ПЕТРОВАРАДИНУ,бр. 1.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

1979

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.10/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1985

ПДР БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

1987

ПДР КАБЛА 110 kV ТС "НОВИ САД 5" – ТС "НОВИ САД 7", бр. 2.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1989

ПДР ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1805

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ, бр 1.4.16/09, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2013)

1998

ПДР КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ СА ЧЕШКИМ МАГАЦИНОМ У НОВОМ САДУ
(„Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 17/17)

1783

ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2009,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

2000

ПДР ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

1827

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

(Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА