Планови детаљне регулације

2412

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПДР-а БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ДОЖА ЂЕРЂА БР. 42–44), бр. 2.4.3./20
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2416

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића),бр. 1.4.14/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2021)

2428

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ДЕТЕЛИНАРЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВЕ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА, БРАНКА БАЈИЋА И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ И КОПЕРНИКОВЕ),бр. 2.4.6/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2430

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2443

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а "ДУНАВСКИ ПАРК" У НОВОМ САДУ
(комплекс Дома здравља), бр. 1.4.14/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2481

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКА "РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ" У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици војвођанских бригада број 11), бр. 2.3.5/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2486

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ (локалитет између улица Паје Радосављевића и професора Грчића), бр 2.4.7/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2487

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у Улици Шафариковој бр. 4), бр. 2.4.8/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2194

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛИ 3392/40 КО НОВИ САД I) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/18)

2078

ИЗМЕНE ДОПУНE ПДР-а „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2016)

1844

ПДР ПРОСТОРА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/10
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013)

1871

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/11
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2013)

1949

ИЗМЕНА ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.4/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2014)

1977

ИЗМЕНА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, бр 2.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1979

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.10/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1989

ПДР ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1805

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ, бр 1.4.16/09, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2013)

1783

ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2009,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

1827

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

(Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

1863

ПДР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – НОВИ САД – СУБОТИЦА – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДЕОНИЦА: СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА