Планови детаљне регулације

1640

ПДР СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА СА ПАРКОВИМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2006
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2011)

1713

ПДР "ШИРИНЕ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.3/08,

(Сл.лист града Новог Сада бр. 21/2011)

1742

ПДР СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА РУМА – НОВИ САД (М – 21) У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.1/2008,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2011) 

1746

ПДР НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ “ШИРИНЕ I” У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2./2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2011)

1759

ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.26/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2009)

1760

ПДР ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.23/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

1774

ПДР БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ бр.1.4.2/2009

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1802

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА СА ДЕЛОМ ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,
бр. 1.4.11/2009, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2011)

1727

ПДР ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВАЊУ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА НА ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 309/1 КО НОВИ САД III, бр.2.4.2/2008, 

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2009) 

1761

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.20/2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2010)

1784

ПДР ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА УЗ ПУТ Е-75 У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2009 
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 24/2011)

1794

ПДР НОВОСАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.16/2009,

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2010)

1715

ПДР ЦЕНТРА НА ТРАНЏАМЕНТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.15/2008,

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2010)

1790

ПДР ПРОСТОРА НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ И ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА

У НОВОМ САДУ, бр.2.4.1/2009, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1706

ПДР МОСТА НА ТРАСИ БИВШЕГ МОСТА ФРАНЦ ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.7.1/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр.61/2010)

1781

ПДР БЛОКА ОКО ЛОВЋЕНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.3/2009

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 40/2010)

1718

ПДР "МАЛИ ДО" – ПРОШИРЕЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ бр.1.4.7/2008

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1756

ПДР БЛОКА НА КЛИСИ УЗ УЛИЦУ РАДОСЛАВА ПРОДАНОВИЋА У НОВОМ САДУ,

бр.1.4.19/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 45/2010)

1738

ПДР "БУКОВАЧКИ ПУТ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.10/2008

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2011)

1717

ПДР ПРОШИРЕЊА ШУМИЦА I И II ДО ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.16/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2009) 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА