Планови у насељима

2468

ПДР КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.15/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 49/2022)

2314

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР СЕВЕРОИСТОЧНО ОД УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ЈУГОИСТОЧНО ОД ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ У КОВИЉУ, бр. 1.4.26/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2301

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ИСТОЧНО ОД ЛОКАЛНОГ ПУТА ПЛАНТА-КИСАЧ И СЕВЕРНО ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОМБОР (БОГОЈЕВО) – НОВИ САД, У ФУТОГУ, бр. 1.4.16/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2022)

2336

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 46/20)

2403

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ (ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛАМА БР. 3001, 3003 И 3004 КО ФУТОГ) („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 52/21)

2260

ПДР ЦЕНТРА РУМЕНКЕ („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 46/20)

2351

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА И ПРУГЕ НОВИ САД-СОМБОР У ФУТОГУ,
бр. 1.4.9/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 25/2021)

Планови у општини Сремски Карловци

1672

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ДОКЕ СА КОМПЛЕКСОМ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.2/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1646

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.7/200  (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА