Планови у насељима

2216

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2374

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV),бр. 1.3.11/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 25/2021)

2373

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV), бр. 1.3.10/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2021)

2359

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА УЗ УЛИЦУ ШКОЛСКУ
У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.6/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2276

ПДР НОВОГ ЦЕНТРА У РУМЕНКИ,бр. 1.4.18/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2206

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СТАНОВАЊА – КЛИСА У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА,
бр. 1.4.16/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2311

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ,
(локалитет Бангладеш), бр. 1.3.3/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2020)

Планови у општини Сремски Карловци

1672

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ДОКЕ СА КОМПЛЕКСОМ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.2/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1646

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.7/200  (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА