Планови у насељима

1636

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ФУТОГА, бр.2.1.1/2006
(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2003 и 26/2007)
 

1786

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ФАРМЕ ЈУНАДИ НА ЛОКАЦИЈИ ПЦ „ПЛАНТА” У ФУТОГУ, бр. 2.5.2/09
 

1764

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ, бр. 2.5.1/08
 

1708

ПДР ЦЕНТРА У ФУТОГУ, бр. 1.4.1.21/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 51/2010)

1440

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕГЕЧ, бр. 1.4.1/2003 (Сл.лист Града Новог Сада бр.33/2005)

1571

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУКОВАЦ, бр. 1.2.4.26/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.3/97, 17/2003, 23/2003 и 30/2007)

1542

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУДИСАВА, бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.2/99, 17/2003 и 49/2005)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2022 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА