Планови у насељима

2318

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧЕНЕЈ
(усклађивање заштитне зоне далековода са прописима), бр. 1.3.6/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2471

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (УСАГЛАШАВАЊЕ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ), бр. 1.3.10/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 32/2022)

2381

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ (Локалитет Григовац и др.), бр. 1.3.20/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2021)

2426

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА I БРОЈ 1), бр. 2.3.6/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2356

ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА, СЕВЕРОИСТОЧНО ОД ПЛАНИРАНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.5/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2022)

2386

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (локалитет северно од Улице Моше Пијаде), бр. 1.3.8/20, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2299

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА ЈУГОЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIA-111 У KO ФУТОГ, бр. 1.4.15/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2021)

Планови у општини Сремски Карловци

1539

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦA, бр. 2.4.4/2004 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1336

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА бр. 2.2.1/1999 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 14/2002)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА