Рани јавни увид

2571

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА, ДУЖ ПУТЕВА M-7 И Е-75 У НОВОМ САДУ (локалитет на парцели број 4153/2 КО Нови Сад I)
Трајање Раног јавног увида је од 25.09. до 09.10.2023.

2593

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет на парцели број 3025 КО Ветерник)
Трајање Раног јавног увида је од 25.09. до 09.10.2023.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА