Рани јавни увид

2511

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА
У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 20.03. до 03.04.2023.

2537

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ
(локалитет на парцели бр.4742/3, КО Петроварадин)
Трајање Раног јавног увида је од 20.03. до 03.04.2023.

2536

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Облачића Рада)
Трајање Раног јавног увида је од 15.03. до 29.03.2023.

2540

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛАМА БР. 4142 И 4143, КО НОВИ САД II)
Трајање Раног јавног увида је од 15.03. до 29.03.2023

2515

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 15.03. до 29.03.2023

2510

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ РАДНЕ ЗОНЕ И САДОВА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Трајање Раног јавног увида је од 15.03. до 29.03.2023

2436

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА
(локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја)
Трајање Раног јавног увида је од 15.03. до 29.03.2023

2542

РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II и др.)
Трајање Раног јавног увида је од 09.03. до 23.03.2023.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2023 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА