Јавни увид

2575

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЗАПАДНО ОД ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ У
НОВОМ САДУ (од 24.05.2024. до 22.06.2024. године)

2608

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОР ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ,РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
У НОВОМ САДУ (локалитет на парцели број 7830/1 КО Нови Сад I и др.)
(од 24.05.2024. до 22.06.2024. године)

2600

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ
(локалитет између улица Венизелосове и Филипа Вишњића)
(од 24.05.2024. до 22.06.2024. године)

2438

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(усаглашавање правила уређења и грађења) /Поновни јавни увид/
(од 24.05.2024. до 07.06.2024. године)

2436

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА
(локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја)
/Поновни јавни увид/
(од 24.05.2024. до 07.06.2024. године)

2634

НАЦРТ ПГР-а МИШЕЛУКА СА РИБЊАКОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПГР-а МИШЕЛУКА СА РИБЊАКОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(од 18.05.2024. до 16.06.2024. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА