Анализе

1943

СТУДИЈА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

2022

АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ СА УРЕЂЕЊЕМ

064-17

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2017. ГОДИНИ

064-15

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У НОВОМ САДУ У 2015. ГОДИНИ

2084

АНАЛИЗА ЈАВНИХ ГАРАЖА

1887-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1887-4

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАСАРНЕ МАЈEВИЦА У НОВОМ САДУ

1886-1

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-2

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

1886-3

АНАЛИЗА ЛОКАЛИТЕТА КАМЕНИЧКА АДА У НОВОМ САДУ

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА