Анализе

1819

СТУДИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1818

АНАЛИЗА СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА ОД УЛИЦЕ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА ДО ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1815

АНАЛИЗА ЈАВНИХ СЛУЖБИ -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1814-1

СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА

1814-2

СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА

1813

СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ ГРАДА НОВОГ САДА

1812

СТУДИЈА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

1811

СТУДИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1804

СТУДИЈА СПОРТА -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1803

АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН, АУТОДРОМ, ХИПОДРОМ, ТЕРЕНЕ ЗА СКЕЈТБОРД, ЗООЛОШКИ ВРТ, АКВА ПАРК И ЦИРКУС ПЛАЦ

1800

СТУДИЈА СТАНОВАЊА ЗА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НОВОГ САДА -ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА РЕВИЗИЈУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА-

1770

САОБРАЋАЈНА СТУДИЈА ГРАДА НОВОГ САДА СА ДИНАМИКОМ УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈА -НОСТРАМ-

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА