Планови детаљне регулације

1584

ПДР ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.17/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2008)

1610

ПДР БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр.19/2007)

1604

ПДР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 01/2008)

1575

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА

У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.14/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2007)

1601

ПДР ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ И ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА "РОТКВАРИЈА"

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/2005, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2008)

1595

ПДР ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.29/2007)

1570

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.18/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.31/2007)

1795

*** ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.3/2009,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2007 и 61/2010)

1569

ПДР АЛМАШКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2004

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 14/2007)

1567

ПДР КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА,

бр. 2.4.7/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр.1/2007)

1566

ПДР БЛОКА "РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.36/2006)

1565

ПДР ДЕЛА ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.30/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр.16/2007)

1564

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2007)

1753

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.18/2008,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 15/2007 и 27/2009)

1552

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.13/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.27/2006)

1550

ПДР ДЕЛА НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.11/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.2/2007)

1549

ПДР ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.24/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2007)

1537

ПДР ПРИСТУПНОГ ПУТА ГРОБЉУ НА АЛИБЕГОВЦУ, бр. 1.4.14/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр.14/2007)

1532

ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА - ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.12/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.16/2007)

1546

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР II" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.17/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.24/2006)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА