Планови детаљне регулације

1487

ПДР ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.5/2003, (Сл.лист Града Новог Сада бр.33/2005)

1489

ПДР КИП У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ бр. 1.4.4/2003

(Сл. лист Града Новог Сада бр.20/2007)

1494

ПДР ЛИМАНА IV У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.20/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2005)

1485

ПДР ПОДРУЧЈА СТАНОВАЊА "САЈЛОВО" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2002

(Сл. лист Града Новог Сада бр.27/2007)

1493

ПДР БЛОКА МУЗЕЈА И РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.21/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.35/2006)

1460

ПДР "РИБАРСКО ОСТРВО - ШОДРОШ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.33/2005)

1409

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА, КОНСТАНТИНА ДАНИЈЕЛА, ПИОНИРСКЕ, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА И УЛИЦЕ МОДЕНЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.17/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2004)

1459

ПДР ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.12/2005)

1608

*** ПДР ПРОСТОРА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 2.4.10/2005, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ),

(Сл. лист Града Новог Сада бр.23/2003 и 50/2006)

1687

*** ПДР ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.20/2007,

(ИЗМЕНE И ДОПУНE), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2005 и 5/2009)

1415

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I, РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.11/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2004)

1458

ПДР КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ И СТАНОВАЊА НА ДЕЛУ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10.01/2003 (Сл.лист Града Новог Сада бр.31/2005)

1407

ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАНСКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.20/2003)

1418

ПДР МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА (БЛОК 8)

У НОВОМ САДУ, (ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), бр.1.4.24/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.23/2003)

1410

ПДР ФУТОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.14/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2005)

1414

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ УЗ ПУТ Е-75 У НОВОМ САДУ, бр.1.4.18/2002

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2004)

1413

ПДР ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА БУКОВАЧКОМ ПУТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.4.8/2002, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2003)

1416

ПДР ПРОСТОРА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.4/2002, (Сл.лист Града Новог Сада бр. 23/2003)

1674

*** ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАНСКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.8/2007,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2003 и 31/2009)

1405

ПДР ПРОСТОРА УЛАЗНОГ ПРАВЦА ЗАПАДНО ОД ПУТА НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН, ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/2001

(Сл.лист Града Новог Сада бр.1/2004)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА