Планови детаљне регулације

1411

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.5.1/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.18/2005)

1382

РП БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ, бр.1.4.17/2001

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2003 и 12/2003)

1538

*** ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ
(ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), бр. 1.4.8/2004, (Сл..лист Града Новог Сада бр. 3/2006)

1377

РП ПРОСТОРА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ПРОДУЖЕТКА БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.2/2002

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 4/2003 и 17/2003)

1366

РП "МАЛИ ДО" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.16/01

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 24/2002 и 17/2003)

1353

ПДР СТАНОВАЊА "АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2000

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/2003)

1351

РП МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ИЗМЕЂУ БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА, ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ И НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, 1.4.4/2001, (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 13/2002 и 12/2003)

1577

*** ПДР МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА, ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ И НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.25/2004, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП),

(Сл.лист Града Новог Сада бр.13/2002, 12/2003 и 25/2006)

1334

РП НОВОГ ЦЕНТРА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.15/2001

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 13/2002 и 17/2003)

1330

РП БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I и БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/2000

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 3/2002 и 12/2003)

1531

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.13/2004, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП),

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 3/2002, 12/2003 и 4/2007)

1328

ПДР ШУМИЦЕ I И II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/2001

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/2003)

1317

РП ПУТА НОВИ САД - ФУТОГ (деоница од Бистрице до Ветерника) У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/1999, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2002 и 12/2003)

1315

РП ПЕТРОВАРАДИН "ЈУГ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/2000

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/02 и 17/2003)

1286

РП БЛОКА "БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 14/2000 и 12/2003)

1288

РП ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, бр. 1.4.10/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 8/2001 и 17/2003)

1530

*** ПДР БЛОКА БИБЛИОТЕКЕ "МАТИЦЕ СРПСКЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.11/2003, (ИЗМЕНА И ДОПУНА РП),

(Сл.лист Града Новог Сада бр.14/2000, 12/2003 и 25/2006)

1282

РП РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР I У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.12/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 18/2001 и 12/2003)

1580

*** ПДР РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР I У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.21/2004,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП),

(Сл.лист Града Новог Сада бр.15/2001, 22/2001, 12/2003 и 26/2007)

1279

РП "КАМЕНИЧКА АДА" У НОВОМ САДУ, бр. 1420/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/2000 и 12/2003)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА