Планови детаљне регулације

1871

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/11
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2013)

1893

ПДР СПОРТСКОГ ПАРКА И ЈУГОИСТОЧНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ САДОВИ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.2/12, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

1949

ИЗМЕНА ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.4/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2014)

1980

ПДР ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1977

ИЗМЕНА ПДР-а БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ, бр 2.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1983

ПДР БУКОВАЧКОГ ПЛАТОА У ПЕТРОВАРАДИНУ,бр. 1.4.1/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

1979

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ, бр 1.4.10/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2014)

1985

ПДР БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

1987

ПДР КАБЛА 110 kV ТС "НОВИ САД 5" – ТС "НОВИ САД 7", бр. 2.4.4/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 54/2016)

1989

ПДР ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1805

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ, бр 1.4.16/09, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2013)

1998

ПДР КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ СА ЧЕШКИМ МАГАЦИНОМ У НОВОМ САДУ
(„Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 17/17)

1783

ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2009,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

2000

ПДР ПАРАГОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

1827

ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

(Сл. лист Града Новог Сада бр.17/2011)

2001

ПДР ПЕЈИНОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2./14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

1863

ПДР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – НОВИ САД – СУБОТИЦА – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДЕОНИЦА: СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2012)

2005

ПДР ШУМСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

1640

ПДР СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА СА ПАРКОВИМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2006
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 39/2011)

2006

ПДР ПРОСТОРА ОКО МОРНАРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.7/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2016)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА