Планови детаљне регулације

1641

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР IV" У НОВОМ САДУ бр. 2.4.3/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр.25/2007)

1771

*** ПДР БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦE У НОВОМ САДУ, бр.2.4.22/2008,

(ИЗМЕНE И ДОПУНE), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 2/2008 и 40/2010)

1623

ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.1/2006 (Сл.лист Града Новог Сада бр.29/2007)

1624

ПДР БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.2/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 02/2008)

1637

ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-75 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 2154, (Сл.лист Града Новог Сада бр.9/2006)

1622

ПДР КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.17/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 01/2008)

1632

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРЕРАДОВИЋЕВЕ И МАЖУРАНИЋЕВЕ

У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.13/2006, (Сл. лист Града Новог Сада бр.37/2008)

1645

ПДР МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.16/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2008)

1593

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ, КИСАЧКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/2005, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2008)

1791

*** ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.2/2009,
(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 23/2007 и 45/2010)

1616

ПДР ПРОСТОРА "САДОВИ" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.12/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2009)

1620

ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.21/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2008)

1621

ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.3/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр.23/2007)

1754

*** ПДР БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.21/2008

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ),(Сл. лист Града Новог Сада бр. 19/2007 и 3/2010)

1590

ПДР КОМПЛЕКСА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" У НОВОМ САДУ,

бр. 2.4.2/2005, (Сл.лист Града Новог Сада бр.17/2006)

1631

ПДР МИШЕЛУКА II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2008)

1613

ПДР БЛОКА НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/2005

(Сл.лист Града Новог Сада бр.41/2007)

1618

ПДР ПРОСТОРА "РЕМОНТ И СЕРВИС" ДОО НА РУМЕНАЧКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2006 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2009)

1587

ПДР ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.87/2005

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2008)

1617

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА И ОБЛАЧИЋА РАДА

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2005, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 02/2009)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА