Планови детаљне регулације

1792

*** ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА – ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.2.4.4/2009, (ИЗМЕНE И ДОПУНЕ),

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2007 и  31/2010)

1529

ПДР ДЕЛА СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.30/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2006)

1545

ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.23/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.6/2006)

1765

*** ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, бр.1.4.25/2008

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/2006 и 48/2009)

2032

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ, Бр.1.4.24/15 (Републички завод за здравствено осигурање) (Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

 

1527

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/2004

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2006)

1512

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "ЗАПАД" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.19/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.13/2006)

1720

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2004,
(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2006 и 51/2010)

1516

ПДР БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.4.26/2004, (Сл. лист Града Новог Сада бр.2/2007)

1526

ПДР БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ У КИСАЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ,

(Сл.лист Града Новог Сада бр.6/2005)

1488

ПДР ЛИМАНА III У НОВОМ САДУ, бр.1.4.19/2002

(Сл.лист Града Новог Сада бр.19/2004)

1491

ПДР ГРОБЉА НА АЛИБЕГОВЦУ, бр. 1.4.2/03

(Сл.лист Града Новог Сада бр.55/2005)

1520

ПДР "ДУНАВСКИ ПАРК" У НОВОМ САДУ, бр.1.4.1/2004

(Сл.лист Града Новог Сада бр.46/2005)

1511

ПДР "БУКОВАЧКИ ПЛАТО" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.8/2003

(Сл. лист Града Новог Сада бр.3/2007)

1519

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ РИБНИКАР, ДАНИЛА КИША И ФУТОШКЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4.3/04, (Сл.лист Града Новог Сада бр.55/2005)

1524

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.2.4/2004 (Сл. лист Града Новог Сада бр.16/2007)

1497

ПДР ДЕЛА ПРИОБАЉА У КО ВЕТЕРНИK, бр. 2.2.4.2/2003

(Сл.лист Града Новог Сада бр.6/2005)

1518

ПДР БЛОКОВА ОКО СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ, бр.1.2.4.31/2004, (Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2006)

1614

*** ПДР ЛИМАНА III У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.1/2006

(ИЗМЕНА И ДОПУНА), (Сл.лист Града Новог Сада бр. 19/2004 и 6/2006)

1796

*** ПДР БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ, бр.2.4.5/2009, (ИЗМЕНA И ДОПУНA), 

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 2/2007 и 31/2010)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА