Планови детаљне регулације

1269

РП "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.18/98

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2000 и 17/2003)

1267

РП СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "САЈМИШТЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.5.2/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 11/2000 и 12/2003)

1605

*** ПДР ДЕЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "САЈМИШТЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.11/2005, (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП), (Сл.лист Града Новог Сада бр.11/2000, 12/2003 и 14/2007)

1253

РП ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, НОВЕ УЛИЦЕ У ПРОДУЖЕТКУ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, СТЕВАНА МОКРАЊЦА, ХАЏИ РУВИМОВЕ И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.8/98

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/99 и 12/2003)

1452

*** ПДР ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, НОВЕ УЛИЦЕ У ПРОДУЖЕТКУ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА, СТЕВАНА МОКРАЊЦА, ХАЏИ РУВИМОВЕ И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ бр. 1.2.4.28/04,

(ИЗМЕНА И ДОПУНА РП), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/99, 12/2003 и 19/2004)

1251

РП ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "ИСТОК" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 2.4.3/98

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 22/98 и 12/2003)

1237

РП КАМЕНИЧКОГ ПАРКА, бр. 538/93 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 4/98 и 12/2003)

1231

РП ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ОД УЛИЦЕ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА ДО АУТОПУТА Е-75) У НОВОМ САДУ, бр. 1.5.6/97 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 17/97 и 12/2003)

1205

РП "ПЕЈИНОВО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ, бр. 244/92-1.4.12

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/97 и 17/2003)

1197

РП БЛОКОВА "ПЕТРОВАРАДИН IX", бр. 204-1.4.16/94

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 16/97 и 17/2003)

1153

РП РЕКРЕАТИВНОГ ПОДРУЧЈА "ШТРАНД КАБЕЛ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.23/96

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 11/2000 и 12/2003)

1110

РП "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА", бр. 1.4.15/94

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/96 и 17/2003)

1691

*** ПДР "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА", бр. 2.4.13/2007,

(ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РП), (Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/96, 17/2003 и 43/2009)

1082

РП ЦЕНТРА "КЛИСА" У НОВОМ САДУ, бр. 1.6.1/95

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2000 и 17/2003)

0990

РП ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СПОРТСКОГ ЦЕНТРА, ПАРКА И ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КЛИСИ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/96

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 6/96 и 12/2003)

0868

ДУП ЕПАРХИЈЕ - САЈЛОВО, бр. 363-4/91

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 15/92 и 12/2003)

0825

ДУП КОМПЛЕКСА РЕЗЕРВОАРА II ВИСИНСКЕ ЗОНЕ "ТАТАРСКО БРДО", бр. 812/90 (Сл. лист Општине Нови Сад, бр. 22/91 и Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2003)

0776

ДУП КОМПЛЕКСА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА "ПАНЕ ЂУКИЋ"

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 72/89

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/89 и 12/2003)

0683

ДУП "ОФИЦИРСКЕ ПЛАЖЕ" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 10-416/5-87

(Сл. лист Града Новог Сада, бр. 7/88 и 12/2003)

0379

ДУП "ДЕТЕЛИНАРА III", бр. 10-179/80 и бр. 113/90 (Сл.лист Града Новог Сада бр.12/81 и 17/2003 и Сл.лист Општине Нови Сад бр.18/91)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА