Планови детаљне регулације

1706

ПДР МОСТА НА ТРАСИ БИВШЕГ МОСТА ФРАНЦ ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ,

бр. 1.7.1/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр.61/2010)

1781

ПДР БЛОКА ОКО ЛОВЋЕНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.3/2009

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 40/2010)

1718

ПДР "МАЛИ ДО" – ПРОШИРЕЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ бр.1.4.7/2008

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 31/2010)

1756

ПДР БЛОКА НА КЛИСИ УЗ УЛИЦУ РАДОСЛАВА ПРОДАНОВИЋА У НОВОМ САДУ,

бр.1.4.19/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 45/2010)

1738

ПДР "БУКОВАЧКИ ПУТ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.10/2008

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 12/2011)

1717

ПДР ПРОШИРЕЊА ШУМИЦА I И II ДО ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.16/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2009) 

1722

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ РЕЈОНА ОБУХВАЋЕНИХ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА РАДНЕ ЗОНЕ "ИСТОК" И ПРОСТОРА ''САДОВИ''
У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.4.8/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2010)

1723

ПДР "ВОЈИНОВО II" – ПРОШИРЕЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр.1.4.6/2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2010)

1724

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ПУТА НОВИ САД – РУМЕНКА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.13/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2010)

1710

ПДР СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ УЗ ПУТ БЕОЧИН – СРЕМСКА КАМЕНИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 2.4.16/2007, (Сл.лист Града Новог Сада бр. 50/2009) 

1694

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА СЕВЕРНО ОД ВЕНИЗЕЛОСОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.8/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 45/2009)

1689

ПДР СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.4.8/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2009)

1714

ПДР ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ЗА ПРОШИРЕЊЕ "САЈЛОВА" У НОВОМ САДУ, бр.1.4.9/2008, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 40/2010)

1719

ПДР ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.4/2008
(Сл. лист Града Новог Сада бр.12/2011)

1683

ПДР ОПШТЕСТАМБЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУМЕНАЧКЕ И ПАРИСКЕ КОМУНЕ

У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.5/2007 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 36/2008)

1709

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ РУМЕНАЧКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.4/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2010)

1669

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.10/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2010)

1697

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.7/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2010)

1671

ПДР ПРОСТОРА ДУЖ УЛИЦЕ ИВА АНДРИЋА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2008)

1696

ПДР СТАРЕ РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.13/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2009)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА