Планови детаљне регулације

1682

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ ИСТОЧНО ОД ПУТА M-7

У НОВОМ САДУ, бр.2.2.1/2007 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2010)

1670

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "РИМСКИ ШАНЧЕВИ" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.17/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр.37/2008)

1856

*** ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ,
бр. 2.4.2./2010  (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ)
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2010 и 32/2011)

1679

ПДР БЛОКА ОКО СИНАГОГЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.14/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 1/2010)

1677

ПДР ПЕШАЧКОГ И ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.6/2007 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2009)

1667

ПДР КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр.1.4.12/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 44/2009)

1665

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА НА ПОДБАРИ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.9/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 34/2009)

1675

ПДР ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.16/2007,

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2010)

1651

ПДР КОМПЛЕКСА "MERKUR INTERNATIONAL" У НОВОМ САДУ, бр. 2.4.4/2006

(Сл.лист Града Новог Сада бр.38/2007)

1666

ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.1/2007 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2010)

1650

ПДР ДЕТЕЛИНАРЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВЕ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА, БРАНКА БАЈИЋА И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ, бр.1.4.8/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/2009)

1673

ПДР СПОРТСКО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА И ПИЈАЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,

бр. 2.4.7/2007, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 02/2008)

1629

ПДР МИШЕЛУКА I У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.14/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2008)

1659

ПДР ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.19/2007
(Сл. лист Града Новог Сада бр.04/2011)

1647

ПДР МАЛОГ БЕОГРАДА – ВЕЛИКОГ РИТА II У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.22/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2009)

1658

ПДР ДЕЛА ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.24/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 27/2009)

1649

ПДР "МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ I" У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.10/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 05/2009)

1657

ПДР ПРОСТОРА "ЧАРДАК" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ бр. 1.4.23/2006

(Сл.лист Града Новог Сада бр.41/2007)

1627

ПДР ГРОБЉА НА ТРАНЏАМЕНТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ, бр. 1.4.11/2006

(Сл. лист Града Новог Сада бр.50/2007)

1653

ПДР МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ, бр.1.4.11/2007

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2009)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА