Планови у насељима

2379

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.), бр. 1.3.22/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2216

ПДР СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.1/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2021)

2374

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV),бр. 1.3.11/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 25/2021)

2373

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР-а НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV), бр. 1.3.10/19,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2021)

2359

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА УЗ УЛИЦУ ШКОЛСКУ
У ВЕТЕРНИКУ, бр. 1.4.6/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2276

ПДР НОВОГ ЦЕНТРА У РУМЕНКИ,бр. 1.4.18/18,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2206

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СТАНОВАЊА – КЛИСА У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА,
бр. 1.4.16/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА