Планови у насељима

2317

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА СА ПРОПИСИМА И ДР.),
бр. 1.3.5/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2259

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
(локалитети уз државни пут IБ-21 и др.),бр. 1.3.9/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2183

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(ЛОКАЛИТЕТ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЊУ УЛИЦЕ НОВА I И НОВОСАДСКОГ ПУТА),
бр. 1.3.10/16, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2116

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ФУТОГУ,бр. 1.4.10/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2019)

2246

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЗАПАДНО ОД ФРУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ У БУКОВЦУ, бр. 1.7.4/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

1982

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ, бр 1.3.8/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 8/2019)

2228

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (ЛОКАЛИТЕТ УЗ СЕКУНДАРНИ ОДБРАМБЕНИ НАСИП У ВЕТЕРНИКУ), бр. 2.3.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 55/2018)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА