Планови у насељима

1712

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ, бр 1.4.14/2008

(сл.лист Града Новог Сада бр. 28/2010)

1588

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, НАДЕ ДИМИЋ, НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОГУ, бр. 1.4.13/2005 (Сл.лист Града Новог Сада бр.30/2007)

1599

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДА КОНДИЋА, РУМЕНАЧКЕ И НОВОСАДСКЕ У ФУТОГУ, бр. 1.4.12/2005 (Сл.лист Града Новог Сада бр.42/2007)

1492

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРОБЉА У ФУТОГУ, бр. 1.5.2/2003 (Сл.лист Града Новог Сада бр.24/2005)

1543

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СТЕПАНОВИЋЕВО, бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.10/2000, 3/2003, 17/2003 и 11/2006)

1540

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА КОВИЉ бр. 1.4.22/2004 (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/1999, 17/2003, 14/2009)

1159

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА КОВИЉ, бр. 1.4.2/96 (Сл.лист Града Новог Сада бр.15/99)

Планови у општини Сремски Карловци

1336

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА бр. 2.2.1/1999 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 14/2002)

1539

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦA, бр. 2.4.4/2004 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1606

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ДУНАВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.8/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 9/2006)

1609

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ СТРАЖИЛОВСКОГ ПУТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.9/2005 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр.9/2006)

1626

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА бр. 2.4.6/2006 (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 3/2007)

1807

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДУЖ ПУТА СУБОТИЦА – БЕОГРАД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр.2.4.7/2009 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 8/2010)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА