Планови у насељима

2083

ПГР ПРОСТОРА ЗА СТАНОВАЊЕ У ВЕТЕРНИКУ, ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА,
бр. 1.4.8/15, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 26/2017)

2139

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК, бр. 2.3.2/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 14/2017)

2009

ПДР ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ ИНСТИТУТСКИ ПУТ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,
бр. 1.4.10/14, (Сл. лист Града Новог Сада 9/2017)

2033

ПДР ЦЕНТРА КАЋА, бр. 1.4.20/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 75/2016)

2013

ПДР ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, бр 1.4.11/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 53/2016)

1970

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСАЧ, бр. 1.3.5./13
(Сл. лист Града Новог Сада 18/2016)

1968

ПГР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ, бр. 1.3.9./13
(Сл. лист Града Новог Сада 18/2016)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА