Планови у насељима

1826

ПДР ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ, бр 2.4.13/09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2014)

1788

ПДР ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ
У ФУТОГУ, бр. 1.4.14/09
(Сл.лист Града Новог Сада бр. 14/2014 )

1497

ПДР ДЕЛА ПРИОБАЉА У КО ВЕТЕРНИК, бр. 2.2.4.2/03, (Сл. лист града Новог Сада бр. 32/2005)
 

1128

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЛОКАЛИТЕТА ЗА МАЛУ ПРИВРЕДУ И СТОЧНУ ПИЈАЦУ
У ФУТОГУ, бр. 1.4.15/96
(Сл.лист Града Новог Сада бр. 7/1999 и 19/2003 )
 

1152

ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ БЛОКА „БРАНКО ЋОПИЋ“ У ФУТОГУ
(Сл.лист Града Новог Сада бр. 3/1997)

1222

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПАРКА "ВАШАРИШТЕ" СА ЕЛЕМЕНТИМА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА У ФУТОГУ, бр.1.4.9/97
(Сл.лист Града Новог Сада бр. 10/2000)
 

1643

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА КУПУСИШТА У ФУТОГУ, бр. 1.4.21/06
(Сл.лист Града Новог Сада бр. 37/08)
 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА