Урбанистички пројекти

2057

УП ПАРКА ИЗМЕЂУ БАНИЈСКЕ, УЛИЦЕ ЈОВАНА ПОПОВИЋА И ТИЦАНОВЕ У НОВОМ САДУ

2147

УП КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

2062

УП ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА „UNIVEREXPORT” НА ЛОКАЛИТЕТУ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ ПРВОГ РЕДА IБ-12 (ДП 12, РАНИЈЕ М-7) У НОВОМ САДУ

2112

УП ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА ПАРЦЕЛИ БР. 3850/8 КО НОВИ САД I, У НОВОМ САДУ

2113

УП СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КОМПЛЕКСУ УНИВЕРЗИТЕТА „EDUCONS” У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

2124

УП ЗА ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС У РАДНОЈ ЗОНИ „СЕВЕР IV” У НОВОМ САДУ

2138

УП ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА УЗ УЛИЦУ НАРОДНИХ ХЕРОЈА НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 462/1 КО НОВИ САД II (НЕКАДАШЊИ ЛОКАЛИТЕТ ЕРСТЕ БАНКЕ А.Д.) СА АНАЛИЗОМ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА УЗ УЛИЦУ НАРОДНИХ ХЕРОЈА У НОВОМ САДУ

2101

УП ПАРКА СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА
У НОВОМ САДУ

2148

УП ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА Д.О.О. "ПРОМИСТ" У РАДНОЈ ЗОНИ "СЕВЕР II", У
НОВОМ САДУ

2253

УП СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА У УЛИЦИ КРАЉЕВИЋА МАРКА У НОВОМ САДУ

2146

УП ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „НЕОБУС“ У УЛИЦИ ПРИВРЕДНИКОВОЈ БР. 20 У НОВОМ САДУ

2247

УП СПОРТСКОГ ПАРКА НА НОВОМ НАСЕЉУ У НОВОМ САДУ

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА