Изван Новог Сада

Завод за урбанизам обавља услуге из области урбанистичког пројектовања и планирања првенствено за потребе града, односно на градској територији. Изван ове територије, уз сагласност оснивача ради се документација за општину Сремски Карловци, а ранијих година је рађена и за општине Врбас, Беочин, Бачки Петровац и друге.

На овој територији Сремских Карловаца постоји дуги континуитет рада Завода, још из периода шездесетих година и низ урбанистичких докумената: генералних планова, низ детаљних планова, планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката за делове насеља.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА