Референце

 • Просторни план Града Новог Сада и општине Сремски Карловци
 • Просторни план подручја посебне намене за рекреацију Града Новог Сада
 • Просторни план подручја намењеног пољопривреди Града Новог Сада
 • Генерални план Града Новог Сада до 2021. године (са Петроварадином и Сремском Каменицом)
 • Регулациони планови свих насеља у Граду Новом Саду (Ветерник, Бегеч, Руменка, Кисач, Степановићево, Ченеј, Каћ, Ковиљ, Будисава, Буковац, Лединци - Стари и Нови
 • Генерални план Футога
 • Документациона основа Генералног плана предела Подунавља (на делу територије Града Новог Сада и општине Беочин)
 • Улога Новог Сада у мрежи насеља Војводине и Србије
 • Регулациона основа Новог Сада
 • Студија просторног развоја Новог Сада са становишта Генералног концепта и изражених тенденција у простору
 • Структурно-морфолошка анализа важећих урбанистичких планова централног градског подручја Новог Сада
 • Анализа становања у Новом Саду
 • Анализа система центара у Новом Саду
 • Програм обнове града Новог Сада од разарања проузрокованих агресијом НАТО-а на СР Југославију
 • Анализа привредног развоја Новог Сада у функцији ревизије ГП-а
 • Концепција дугорочног развоја привреде Новог Сада
 • Студија грађевинско земљиште - основни ресурс развоја простора града у функцији ревизије ГП-а
 • Хидротехничка основа - смернице развоја хидротехничког система на простору Новог Сада
 • Анализа могућих локалитета за захват и прераду површинске воде а водоснабдевање града
 • Студија снабдевања водом и одвођење отпадне воде на правцу Нови Сад - Ветерник
 • Студија одвођења атмосферске воде на простору између Новог Сада и Футога
 • Детаљни просторни план модернизације жељезничког саобраћаја у Републици Србији
 • Студија оправданости увођења електричних видова превоза у ЈГП Нови Сад
 • Саобраћајна студија Новог Сада
 • Урбанистичко-саобраћајна анализа мостова преко Дунава у Новом Саду
 • Студија мирујућег саобраћаја Новог Сада
 • Студија развоја енергетике
 • Студија снабдевања електричном енергијом
 • Студија снабдевања топлотном енергијом
 • Студија јавних служби у граду Новом Саду
 • Просторни услови за организовање места за снабдевање у Новом Саду
 • Еколошки атлас Новог Сада
 • Основи заштите градитељског наслеђа градског језгра Новог Сада
 • Анализа просторног размештаја верских институција и богомоља на територији града
 • Урбанистичка анализа - Киосци у Новом Саду
 • Средњорочни програм уређења простора Града Новог Сада 2002 - 2006.
 • Генерални план Сремских Карловаца
 • Регулациони планови радних зона: Север I, Север II и Север III
 • Регулациони план дела радне зоне "Исток" у Петроварадину
 • Регулациони план простора источно од пута Нови Сад - Зрењанин, јужно од "Каћке петље"
 • Регулациони план стамбене зоне "Бистрица"
 • Регулациони план подручја Телепа у Новом Саду
 • Регулациони планови подручја Мишелука 1, 2 и 3 у Новом Саду
 • Регулациони планови стамбених блокова Лиман 1 и 2 у Новом Саду
 • Регулациони план "Данила Киша" у Новом Саду
 • Регулациони план мешовитог становања "Салајка" у Новом Саду
 • Регулациони план Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду
 • Регулациони план блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара Краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду
 • Регулациони план "Стари Мајур" у Петроварадину
 • Регулациони план простора Мали Београд - Велики рит 1 и 2
 • Регулациони план старог градског центра у Новом Саду
 • Регулациони план између улица Дунавске, Жарка Васиљевића, Трга Републике, Рибље пијаце и Гимназијске у Новом Саду
 • Детаљни урбанистички план "Петроварадинска тврђава"
 • Детаљни урбанистички план Универзитетског центра на Лиману у Новом Саду
 • Детаљни урбанистички план комплекса Клиничког центра у Новом Саду
 • Регулациони план "Каменичка ада" у Новом Саду
 • Регулациони план рекреативног подручја "Штранд - Кабел"
 • Регулациони план Каменичког парка у Новом Саду
 • Регулациони план Новог гробља у Новом Саду
 • Урбанистички пројекат постројења за прераду воде на Петроварадинској ади у Петроварадину
 • Регулациони план центра Сремске Каменице
 • Регулациони план стамбене зоне "Купусиште" у Футогу
 • Регулациони план "Фештерај" у Ветернику
 • Детаљни урбанистички план "Куке" у Каћу
 • Регулациони план простора основне школе, дела центра и индивидуалног становања у Ченеју
 • Генерални план предела "Јама" у Бегечу
 • Пројекат одвијања јавног градског и приградског превоза путника у Новом Саду
 • Студија о условима и оправданости изградње робно транспортног центра у Новом Саду

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА