Планови у насељима

2593

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет на парцели број 3025 КО Ветерник), бр. 2.3.1/23,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 35/2024)

2550

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ
(локалитет на парцели бр. 5468 КО Футог), бр. 2.4.7/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2459

ПГР ПРОСТОРА БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИНСТИТУТСКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.3.2/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2530

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет у Улици Петра Биге број 31), бр. 2.3.1/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 18/2024)

2587

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а МИШЕЛУКА СА РИБЊАКОМ
(локалитет намењен вишепородичном становању уз Иститутски пут у
Сремској Каменици), бр. 2.3.6/23, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2023)

2176

ПДР ПРОСТОРА ЧАРДАКА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, бр. 1.4.16/16,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 51/2023)

2437

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА А1 (Е-75) У КАЋУ,бр. 1.4.12/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 47/2023)

Планови у општини Сремски Карловци

1822

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, бр. 2.3.1/11
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 4/2016)

1823

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ПРОСЈАНИЦЕ

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.10/2009,

(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр. 05/2011)

1699

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГАРЧЕВ БРЕГ СА КОМПЛЕКСОМ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.5/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1684

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА СА КОМПЛЕКСОМ ЧЕРАТСКОГ ГРОБЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.3/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1681

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕШИКОВЦА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.4/2007 (Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

1680

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЧЕРАТ" У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, бр. 2.4.6/2007
(Сл. лист Општине Сремски Карловци бр.5/2008)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА