Јавни увид

2234

НАЦРТ ПДР-а СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "СТРЕЛИШТЕ" У НОВОМ САДУ
(од 12.04.2024. до 11.05.2024. године)

2315

НАЦРТ ПДР-а РАДНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ БРОЈ 91 У КАЋУ
(од 12.04.2024. до 11.05.2024. године)

2451

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА "ЛИВАДЕ II" НА АЛИБЕГОВЦУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
(део нацрта који је предмет Поновног јавног увида)
(од 12.04.2024. до 26.04.2024. године)

2510

НАЦРТ ПДР-а ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ РАДНЕ ЗОНЕ И САДОВА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(од 12.04.2024. до 11.05.2024. године)

2593

НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК
(локалитет на парцели број 3025 КО Ветерник) / Поновни јавни увид /
(од 10.04.2024. до 24.04.2024. године)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА