Информације

Иако пружање усмених информација у директном контакту са корисницима, није прописано као обавеза Јавног предузећа, исто је већ деценијска традиција овог предузећа.
Усмене информације у директном контакту са странкама, пружају се од стране овлашћеног лица сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова у приземљу зграде у канцеларији број 2.

Пружају се следеће информације:
- информације о планираној намени парцела, односно локације тј. о дозвољеној изградњи према важећем планском документу,
- информације о дозвољеним радовима на објектима,
- информације о поступку легализације тј. о могућности легализације бесправно изграђених објеката,
- информације о могућности и условима парцелације одређених парцела,
- информације о важећој законској и подзаконској регулативи у области планирања и урбанизма и сродним делатностима и,
- информације о издатој урбанистичкој документацији за одређене локације и сл.

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА