Менаџмент фирме

Душан Миладиновић - директор

дипл. инж. арх.
Pogledajte biografiju

др Биљана Врбашки - Први помоћник директора

Дипломирани инжењер архитектуре. Рођена 07.12.1977.године у Новом Саду. 2001. године дипломирала на Факултету техничких наука, одсек архитектура. Године 2005. магистрирала, а 2008. докторирала на Универзитету у Новом Саду. Од 2001. године запослена као планер-урбаниста у ЈП "Урбанизам". Од 2013. године до данас вршила функцију извршног директора и саветника директора.

Александра Митровић - помоћник директора за економске послове

Рођена 08.06.1974. у Прокупљу, дипломирани менаџер у трговини, дипломирани економиста. Од 1993. до 2002. године - власник и директор Уметничке ливнице Станишић, Нови Сад. Од 2002. до 2004. - главни брокер, VobDil AD Novi Sad. У Војвођанској банци АД Нови Сад провела је највећи део каријере, од 2004. до 2007. - шеф брокерских послова, од 2007. до 2008. вршила је функцију директора сектора брокерско- дилерских послова, а потом, до 2010., функцију заменика директора функције брокерски послови и финансијско саветовање, од 2010. до 2022. била је запослена као контролор одељења тржишта капитала.

Силвија Каценбергер - помоћник директора за планирање

Рођена у Соко бањи 1963. Године, дипломирала на Универзитету у Бограду, архитектонском факултету и стекла звање дипл.инж.архитектуре 1992. године. У ЈП Урбанизам од 26.08.1992, као приправник а потом архитект-сарадник у сектору за планирање, напредовала у служби од места архитект-планера до урбо-просторног планера. Последњих година била на радном месту заменика помоћника директора за планирање, Била носилац израде најсложенијих урбанистичких планова, члан комисија за планове у општинама   АП Војводине и дугогодишњи члан Стручног савета  у JП.

Петар Стошић - помоћник директора за урбанистичке услове

Дипломирани инжињер архитектуре. Рођен 29.11.1980. године у Новом Саду. Дипломирао 2006. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек архитектура. Од 2008. године запослен у ЈП „Урбанизам“ као приправник а потом као архитекта-сарадник и урбаниста у Сектору за урбанистичке услове, а од 2017. године обавља дужности заменика помоћника директора за урбанистичке услове.

Oља Толмач - помоћник директора за инфраструктуру и геодезију

 Дипломирани грађевински инжењер. Рођена 1977. године у Зрењанину, дипломирала на Грађевинском факултету у Суботици на хидротехничком смеру. Целокупну каријеру, од 2002. године па до данас, провела у ЈП „Урбанизам“, у сектору за инфраструктуру и геодезију. Од 2017. године распоређена на место Руководилац службе за хидротехнику, а од 2024. године је на дужности Помоћника директора за инфраструктуру и геодезију. Поседује три лиценце Инжењерске коморе Србије (за просторно планирање, за урбанистичко планирање, и за пројектовање). Током каријере била је члан комисија за планове, члан Извршног одбора Матичне секције грађевинских инжењера у Инжењерској комори Србије и члан надзорног одбора у ЈП“Урбанизам“ из реда запослених у два наврата.

Mаја Ајетовић - помоћник директора за правне и опште послове

Дипломирани правник. Рођена 1983. године у Новом Саду, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2008. године. 2012. године положила правосудни испит у Новом Саду. Од 2010. до 2021. године обављала послове стручног сарадника, вишег стручног сарадника, самосталног стручног сарадника и саветника у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада. Од 2021. године запослена у ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад и до 2023. године обављала послове на радном месту правник у Сектору за планирање, од 2024. године обавља дужности помоћника директора за правне и опште послове.

_
Надзорни одбор

Чланови:

Стеван Деспотов - председник   Погледајте биографију

Јована Јарић  Погледајте биографију

Oља Толмач   Погледајте биографију

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА