Обавештење

ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад је приступио изради Планова генералне регулације насеља Ветерник (обухвата КО Ветерник без Адица и Ветерничке рампе који су обухваћени Генералним планом града Новог Сада), насеља Футог (обухвата КО Футог: грађевински рејон са атаром) и насеља Ченеј (KO Ченеј- грађевински рејон са атаром).

Позивамо све заинтересоване грађане да своје идеје о развоју насеља, путем иницијативе, доставе надлежним Месним заједницама. Такође, апелујемо на грађане, који немају укњижене објекте и парцеле, да доставе геодетски снимак са тачним положајем објекта на парцели и графичку представу тзв "интерних парцелација" који разграничавају међусобно уговорене промене на парцелама.

Циљ нам је да прикупимо што већи број информација о променама насталим на терену, како би урбанистички планови одговорили на потребе грађана поштујући струковне норме и просторна ограничења.

 

МЗ Ветерник: Ива Лоле Рибара 1а, тел: 821-050
МЗ Футог: Цара Лазара 42, тел: 895-395
МЗ Ченеј: Вука Караџића 289, тел: 714-340

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА