ОБАВЕШТЕЊЕ за становнике насеља...

ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад је приступио изради Планова генералне регулације насељених места: Буковац, Кисач, Степановићево, Бегеч, Будисава, Лединци и Руменка.
Позивамо све заинтересоване грађане да своје идеје о развоју насеља, путем иницијативе, доставе надлежној месној заједници. Такође, апелујемо на грађане, који немају укњижене објекте и парцеле, да доставе геодетски снимак са тачним положајем објекта на парцели и графичку представу тзв. "интерних парцелација", који разграничавају међусобно уговорене промене на парцелама.
Циљ нам је да прикупимо што већи број информација о променама насталим на терену, како би урбанистички планови одговорили на потребе грађана поштујући струковне норме и просторна ограничења.
Прикупљање информација ће трајати до краја маја 2013. године.
МЗ Буковац: Карађорђева 76, телефон: 826-022
МЗ Кисач: Словачка 10, Кисач, телефон: 827-063
МЗ Степановићево: Војводе Степе Степановића 112, телефон: 717-051
МЗ Бегеч: Краља Петра I 31, телефон: 898-011
МЗ Будисава: Војвођанска 104, Будисава, телефон: 719-011
МЗ Лединци: Змај Јовина 19, телефон: 886-015
МЗ Руменка: Војвођанска 19, Руменка, телефон: 62-16-011
Прикупљање информација ће трајати до краја маја 2013. године.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА