Позив за достављање понуда за продају оштећеног службеног аутомобила

Позив за достављање понуда за јавну продају спашених делова оштећеног службеног аутомобила
ЈП "Урбанизам" Завода за урбанизам Нови Сад.
Образац за продју оштећеног аутомобила можете преузети овде

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА