Обавештењa o Јавном увиду

   Почев од 19.03.2015. нацрти планских докумената излажу се на Јавни увид у централном делу хола пословне зграде на Бул. цара Лазара 3 у Новом Саду у складу са актом Градоначелника односно другог органа Града Новог Сада којим се утврђује обавеза стављања на јавни увид планског документа и трајање јавног увида.

   За време трајања јавног увида обрађивачи планског документа у обавези су да буду присутни у радној просторији бр.2 у приземљу пословне зграде у времену од 9.00 до 14.00 сати, и да пружају потребне информације и другу стручну помоћ заинтересованим лицима, а у вези са планским решењем и евентуалним примедбама.

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА