Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 11/18 УСЛУГА ОСИГУРАЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ЈНМВ 11/19 УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 11/20 УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНМВ 12/13 КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/14 НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ
ЈНМВ 12/17 УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/18 Софтвер (програмски пакет + обука запослених)
ЈНМВ 12/19 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА