Јавне набавке

Број јавне набавке Предмет Позив Конкурсна документација Напомена
ЈНМВ 14/14
НАБАВКА УСЛУГE ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
(ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ)
ЈНМВ 14/18 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА
ЈНМВ 14/19 ХАРДВЕР
ЈНМВ 14/20
ОСИГУРАЊЕ -
- ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД
(за запослене)
ЈНМВ 15/14 ESRI ArcGIS 10 - софтвер
ЈНМВ 15/18 УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 15/20 УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 16/18 ХАРДВЕР

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА