Планови у насељима

1745

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ, бр 1.1.1/08
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 23/2013)

1891

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК, бр. 1.2.2/12
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 27/2015)

1971

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА, бр. 1.3.6/2013 (Сл. лист Града Новог Сада бр. 21/2015)

1892

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧЕНЕЈ, бр. 1.2.3/12
(сл.лист Града Новог Сада бр. 58/2014)

1986

ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ бр. 1.4.9 /13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 58/2014)

1809

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У ФУТОГУ, бр 1.4.12/09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 58/2014)

1826

ПДР ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ, бр 2.4.13/09
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 33/2014)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА